Jan Wojnar: Celek jsoucna jsoucí v celku

Museum Kampa, 7.3. - 14.6. 2020

Image Gallery

David Bohm a Jiří Franta: Vykladači světa

Villa Pellé, Praha, 5.3. - 10.5. 2020

Image Gallery